Unicode
Tabel med samtlige unicodetegn
Oversigt over blokkene, som unicodetegnene er opdelt i
Gręske og coptiske tegn
Matematiske tegn
Pile

Opdateret og kontrolleret  20. juni 2016