Matematik
EMU   stx   hf
Læreplaner :  stx  hf
Matematiklærerforeningen
Geogebra   Tutorials   Manual   Tube  
Calculus on the Web (CoW)
TI-Nspire™ CX Teacher Software 

Fysik
EMU   stx
Undervisningsministeriet :  stx
Energistyrelsens månedlige og årlige energistatistik
Energinoter og energistatistik 2007/8 fra Oliebranchen i Danmark
Energipriser :   El   Fyringsolie og træ  
Kasserummeter og tårn   Rumtæthed (densitet) af forskellige træsorter
National Institute of Standards and Technology (NIST)

Naturvidenskabeligt grundforløb
EMU   stx
Undervisningsministeriet :  stx

Almen studieforberedelse
EMU   stx
Undervisningsministeriet :  stx

Gamle eksamensopgaver

Skolekom
SkoDa
Avisen i Undervisningen
Studienet

Adresseliste for Gymnasier og HF-kurser
Opdateret og kontrolleret  20. juni 2016
Ændring  10. januar 2018
Ændring 5. februar 2019