Kort på nettet Købe kort
Download kort
GIS
(Software til at vise og redigere kort)
Oversigter
Nations Online
United Nations
Map World Finder
Mappery
University of Texas
Cycloclimbing

Global Open Data Index

Landegrænser på land
                           på havet

Introducing GIS
QGIS
Kort over
mange lande
Open Street Map   Open Topo Map
Open Cycle Map   Naviki
Google Maps   Google Street View
Bing
Michelin
MapFox.de
Stanfords
Discovery Walking


Open Street Map (OSM)
learnOSM

Konvertering mellem koordinatsystemer
Danmark Geodatastyrelsen
Krak (Eniro)
 
Nordisk korthandel
Kraks kortbøger
Cyklistforbundet
Kortforsyningen   Raster

Sverige
Lantmäteriet   Historiska kartor
Eniro
Kartguiden (Kommunekort og bykort)
Kartbutikken


Lantmäteriet
Konvertering: Sweref99 Rt90 Wgs84
Norge Kartverket
Eniro
Naturboghandelen

Kartverket   Raster

Europa
Finland  Fonecta (Eniro)
Storbritanien     Irland
Belgien     Luxemburg
Frankrig
Spanien
Tyskland
Schweiz
Østrig  BEV  Geoland    Wien
Italien   Bykort
Polen   Panorama Firm (Eniro)
Slovakiet
Slovenien
Estland     Letland

Finland
Island
Storbritannien
Holland

Spanien
Tyskland
Østrig   (kun WMTS)

Opdateret og kontrolleret  17. juni 2016
Tilføjelser  23. juni 2016
Rettelse  8. februar 2017
Tilføjelse og rettelse  12. januar 2018
Rettelser 27. januar 2018
Rettelse 12. juli 2018
Tilføjelse 27. okt. 2018
Tilføjelse 25. maj 2019